UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

PODMÍNKY K PŘIJETÍ DO PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE

1) PŘIJETÍ NA ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA

 nemocný vyžadující psychiatrickou lůžkovou péči

 nařízený výkon ústavního ochranného léčení, povinného léčení a ústavního pozorování
 


KRITÉRIA VYLUČUJÍCÍ PŘIJETÍ

 •  těžké intoxikace alkoholem, psychotropiky či léky
 • věk nižší než 18 let
 • sociální hospitalizace
 • stavy vyžadující akutní somatickou péči

 

2) PŘIJETÍ NA LŮŽKA V RÁMCI ZVLÁŠTNÍ AMBULANTNÍ PÉČE

Na základě § 52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče je v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice zřízeno 6 sociálně-zdravotních lůžek.

Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou výhradně osoby hospitalizované v PNHoB s chronickým duševním onemocněním,

dále osoby, které mají kromě chronického duševního onemocnění také pohybové, mentální nebo smyslové onemocnění a již nevyžadují intenzivní ústavní zdravotní péči.

Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let).

Nabídka služeb dle par. 52,odst.2 zákona č.108/2006 Sb.:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutická činnost
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

O klienty pečuje tým ve složení: lékař, všeobecné sestry, ošetřovatelky, zdravotně-sociální pracovnice

Péče je poskytována 24 hodin denně.

V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je ošetřující lékař oprávněn indikovat překlad na zdravotní lůžko zařízení.


Úhrada a způsob placení

Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy, platby jsou realizovány podle podmínek smlouvy.


Co dělat při zájmu o tuto službu zvláštní ambulantní péče?

Vhodné klienty navrhuje primář odd. na doporučení ošetřujícího lékaře, poté je klientům či jejich zástupcům předána žádost o umístění na lůžka zvláštní ambulantní péče.

logo ustecky kraj logo MZCR logo EU
logo IOP sm  osa partner    

hr big


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde.

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login