uvod
 

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Charakteristika Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

Státní zdravotnické zařízení Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice se zaměřuje na komplexní léčbu psychiatrických onemocnění. Spádová oblast léčebny je zhruba 1,5 milionu obyvatel zahrnuje převážně Ústecký kraj, ale i část Libereckého a okresy Mělník, Kladno.

Počet pacientů, na které je projekt zaměřen (jedná se o léčbu duševních chorob) dosahuje celkem 220 osob s psychiatrickou diagnózou.

Záměr je koncipován jako zásadní eliminace slabého místa zdravotní a sociální péče o pacienty s psychiatricky diagnostikovanou duševní chorobou. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice poskytuje systémově zaměřené služby na rozvoj dovedností, které umožňují klientům se uplatnit ve společnosti.

PN Horní Beřkovice systémově navazuje na výsledky tříletého programu Následná doléčovací péče, který byl realizován ve spolupráci s neziskovým sektorem. Podařilo se identifikovat potřeby nemocných a nastavit komplexní systém ucelené rehabilitace ve stávajících podmínkách infrastruktury, která je disponibilní pro potřeby pacientů a implementaci prvků sociální rehabilitace.

Infrastruktura psychiatrické nemocnice je na základě dlouhodobé koncepce doplňována a rekonstruována, aby splňovala požadavky na efektivní léčbu dlouhodobě nemocných. Nově byly vytvořeny pracoviště pro sociální rehabilitaci dlouhodobě hospitalizovaných s vážným duševním onemocněním (SMI). Program sociální rehabilitace je v této skupině naplňován z 50% plánovaných činností. Využíváno je Multifunkční kulturní centrum, Zahradní pracovní centrum a Truhlářská dílna. V rámci arteterapie funguje již technicky zastaralá a prostorově nevyhovující keramická dílna. Silným aktivizačním prvkem bylo zřízení internetové kavárny pro seznámení se s komunikačními technologiemi a navazující program JOB centra, kterým je práce v kavárně jako součást terapeutických aktivit. Hovorny pro individuální práci s klientem jsou omezené prostorově. Výcvik probíhá v teoretické úrovni a následně pro propuštění klienta v zázemí následné péče u partnerů v pomáhajících organizacích.

Cílová skupina

  • F10-F19 - Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
  • F20-F29 - Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy: 39 % (muži 30 %, ženy 10 %)
  • F30-F39 - Afektivní poruchy (poruchy nálady): 4 % (muži 3 %, ženy 1 %)
  • F40-F48 - Neurotické, stresové a somatoformní poruchy: 2,9 % (muži 1,4 %, ženy 1,5 %)
  • F60-F69 - Poruchy osobnosti a chování u dospělých: 9,5 % (muži 8,5 %, ženy 1 %)
  

PARTNEŘI PROJEKTU 

Číslo projektu: NF-CZ11-OV-2-028-2015