uvod
 

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Novinky

Závěrečná tisková konference dne 28. 4. 2017 od 10:00 k otevření Centra komplexní psychiatrické rehabilitace
Aktualizováno: 27. 4. 2017

Fotodokumentace projektu "Objekt B" a "Objekt O":


Publicita
Aktualizováno: 2.2.2017
Fotodokumentace projektu "Objekt B" a "Objekt O":


Publicita
Aktualizováno: 9.12.2016
Fotodokumentace projektu "Objekt B" a "Objekt O":


Psali o nás
7.7.2016
Litoměřický deník zveřejnil 7.7.2016 článek Komplexní péče vrací chronické nemocné do života.

Komplexní péče vrací chronicky nemocné do života (573.49 kB)


Stavba pokračuje
25.6.2016
Oba objekty B a O procházejí fází demolice, která bude ukončena do konce června 2016.


Tisková konference 20.6.2016
20.6.2016
Tisková konference k zahájení prací na výstavbě infrastruktury pro psychiatrickou rehabilitaci na termín proběhla 20.6.2016. Besedy se účastnili zástupci psychiatrické nemocnice, pomáhajících organizací Fokus Praha, Labe, Liberec a VŠ UJEP. Tématem besedy byly konkrétní aktivity case magement týmu v oblasti psychiatrické rehabilitace a zveřejnění výsledků práce s cílovou skupinou. Přítomni byli zástupci stavební firmy STAMO spol. s r.o. z Děčína, kteří objasnili postup prací. Součástí programu tiskové besedy byla prohlídka staveniště.

Pozvánka na tiskovou konferenci (339.09 kB) | Tisková zpráva (247.47 kB)


Publicita projektu - bigboardy na stavbě
18.5.2016
V rámci plánu publicity byly zhotoveny reklamní poutače bigboardy dle schváleného manuálu a umístěny u obou objektů B aO při zahájení stavebních prací. Oba poutače jsou umístěny na samostatných nosičích před stavbou, aby oslovovaly uživatele místní komunikace.


Předání staveniště firmě STAMO spol. s .r.o.
16.5.20156
Investor Psychiatrická nemocnice předala 16.5.2016 staveniště zhotoviteli firmě STAMO, spol. s r.o.


Smlouva na realizaci stavby
10.5.2016
V průběhu odvolací lhůty nepodal nikdo odvolání vůči rozhodnutí zadavatele o nejlepší nabídce firmy STAMO, spol. s r.o. IČ: 43222323 s vítěznou cenou 17,424.924,- Kč bez DPH. Smlouva byla podepsána 10.5.2016.

Smlova o dílo STAMO spol. s r.o. (1.72 MB)


Case management tým I. etapa projektu
29.4.2016
Case management tým se scházel pravidelně dle stanoveného harmonogramu od 15.4.2015 do dubna 2016.
V rámci Smlouvy o partnerství, které byly uzavřeny, spolupracuje PNHoB s tuzemskými pomáhajícími organizacemi Fokus Labe, Fokus Liberec, Fokus Praha. Byl připraven a schválen harmonogram vzájemné spolupráce v rámci case management týmu. Základem spolupráce je definování cílové skupiny pacientů. Pravidelné schůzky byly rozšířeny o práci s klienty přímo na oddělení dlouhodobě hospitalizovaných. Pomáhající organizace Fokus se zapojují již do práce s cílovou skupinou ve stávajících prostorách. Zároveň byly navrženy postupy pro vznik společné metodiky psychiatrické rehabilitace. Společná práce je založená na aplikaci postupů z jiných pracovišť Fokusů, zmapování potřeb klientů a jejich kompetencí. V rámci management case aktivit byly navštíveny všechny rozhodující pracoviště pomáhajících organizací v Ústí n. Labem, Mělníku a Liberci. Aktivita fyzioterapie a ergoterapie prostřednictvím nového partnera projektu Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem Katedry fyzioterapie a ergoterapie byla včleněna do stávajícího systému řízení case managementu. Byly zpracovány komplexní rehabilitační plány a způsob využití metody CANN. Fokus připravil program na zapojení lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí do procesu rehabilitace. Jejich role je ve zpětné vazbě, která zprostředkovává pozitivní zkušenosti s procesem úzdravy / recovery / psychiatrickým pacientům, jež jsou v současné době hospitalizování v PNHoB. Celkem proběhlo přes čtyřicet oslovení, komunikací a řízených motivačních rozhovorů s pacienty cílové skupiny. Program aktivizoval 7 klientů, kteří odešli z nemocnice do chráněného bydlení.


SW HIPPO pro psychiatrickou rehabilitaci
21.3.2016
Program SW Hippo pro psychiatrickou rehabilitaci byl aktivován v interním systému PN Horní Beřkovice v lednu 2016. Program byl předán k pilotnímu užívání 21.3.2016. Lékaři a zdravotníci využívají program pro diagnostiku a zápis aktivit s klientem. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů jsou relevantní údaje předávány pracovníkům partnerských organizací Fokus.

Popis systému IS HIPPO (143.18 kB)


Schválení nového termínu realizace
16.3.2016
Právní akt schválení změny byl vydán 16.3.2016 poskytovatelem dotace. PN Horní Beřkovice může s vítězem veřejné zakázky podepsat smlouvu na realizaci stavby.


Výběr dodavatele VZ0008878
15.3.2016
Nová veřejná zakázka VZ0008878 byla vyhlášena 31.12.2015. Celkem bylo vydáno 16 dodatečných informací a otevírání obálek se prodloužila do března. Celkem bylo podáno 43 dotazů, z niczž se 34 týkalo stavby a rozpočtu. Celkem podalo nabídku 22 stavebních firem. Z jedenácti správných nabídek vzešel vítěz STAMO spol. s r.o. z Děčína. Vzhledem k velkému zájmu stavebních firem o plnění stavební zakázky byly soutěžní nabídky srovnatelné. Plánovaný rozpočet stanovený projektantem z cen obvyklých v položkách ÚRS byl vítěznou nabídkou snížen o 28,03%. Rozdíl mezi cenou rozpočtu a nabídkou vítěze je 6 805 481,-Kč.


Prodloužení termínu realizace
23.1.2016
Aktivita rekonstrukce neprobíhá v souladu s plánem realizace. Žádost o změnu prodloužení termínu byla vzhledem k chybám v zadávací dokumentaci - věcným chybám v projektu podána jako Žádost o změnu 23.ledna 2016. Posunutím termínu na 30.4.2017 vznikne dostatečný prostor stavbu realizovat.


Připomínkování nového SW Hippo
23.2.2016
Připomínkování SW Hippo pro psychiatrickou rehabilitaci jako evidenčního a systémového řízení aktivit probíhalo na schůzkách case managementu 23. února.


Vyhlášení výběrového řízení VZ0008878
3.1.2016
Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla vyhlášena 31.12.2015. Finální termín realizace je stanoven na 30.4.2016. Projektový tým po konzultaci s poskytovatelem dotace podá žádost o posunutí termínu realizace.


Výběr dodavatele VZ006903
26.11.2015
Výběrové řízení na dodavatele stavební části projektu bylo zahájeno 6.10. jako VZ006903 na profilu zadavatele. Zadavatel svým rozhodnutím 26.11.2015 výběrové řízení zrušil na základě přetrvávajících nedostatků v projektové dokumentaci. Soutěžitelé zaslali celkem 83 dotazů, z nichž se stavební části týkalo 78.


Hippo představuje nový program
19.11.2015
Case management tým komunikoval s tvůrcem programu a definoval požadavky na architekturu SW, která by byla kompatibilní se stávajícími systémy. Příprava programu pokročila, proto bylo rozhodnuto pozvat tvůrce 19.11.2016 do skupiny plánování psychiatrické rehabilitace. Prezentace programu a jeho funkčních částí měla prokázat, že byly splněny i požadavky na funkčnost systému pro partnery projektu. Součástí prezentace systému a diskuze o funkcionalitách a účelnosti navrhovaných řešení.


Vyhlášení výběrového řízení VZ006903
6.10.2015
Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla vyhlášena 6.10.2015. Finální termín realizace je stanoven na 30.4.2016. Kvalifikační požadavky zadávací dokumentace jsou stanoveny tak, aby se zakázky mohlo účastnit široké spektrum kvalitních dodavatelů.


Dokumentace case managementu

Centrum komplexní rehabilitace v PN Horní Beřkovice 21. září 2015, 13:00 hodin - Fokus Praha, Komunitní tým Mělník


DOKUMENTACE CASE MANAGEMENT - CENTRUM KOMPLEXNÍ REHABILITACE V PN HORNÍ BEŘKOVICE
23. června 2015, 10:00 hodin - Fokus Labe


DOKUMENTACE CASE MANAGEMENT - CENTRUM KOMPLEXNÍ REHABILITACE V PN HORNÍ BEŘKOVICE
26. května 2015, 13:00 hodin - Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Videoreportáž redakce Zpráv KTV Štětí (od času 7:50), zdroj https://www.youtube.com/watch?v=Yst3yD_EkO8.


Fotografie z tiskové konference dne 26. 5. 2015.


POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci věnovanou prezentaci projektu

CENTRUM KOMPLEXNÍ REHABILITACE V PN HORNÍ BEŘKOVICE

26. května 2015 v 9.30 hodin

Multifunkční centrum Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

PROGRAM:

 • 9.30 hodin:
  • prezentace projektu Centrum komplexní rehabilitace v PN Horní Beřkovice
  • představení Norských fondů, programu CZ11
  • představení záměru psychiatrické rehabilitace
 • 9.45 hodin:
  • prezentace partnerů projektu Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha-Mělník
 • 10.15 hodin:
  • konkrétní cíle projektu (zlepšení péče o duševní zdraví)
  • prohlídka areálu nemocnice

Srdečně zve

MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Informace:
PhDr. Robert Terrich
mobil: 723 232 988

David Vačilja
mobil: 731 655 577
tel: 416 808 259
multicentrum@pnhberkovice.cz 
sekretariat@pnhberkovice.cz 
www.pnhberkovice.cz 

ckr aktuality pozvanka
  

PARTNEŘI PROJEKTU 

Číslo projektu: NF-CZ11-OV-2-028-2015