UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení PŘÍJEM I (1B)

hr sm 2

Oddělení příjem I je ženské oddělení s kapacitou 28 lůžek, zajišťuje příjem pacientů ve věku 18- 65 let, je to oddělení s možností uzamčení určené pro příjem akutních psychiatrických stavů, včetně příjmů s komplikovanými, či akutními stavy u závislostí na psychoaktivních látkách, či příjmů s nařízeným ochranným léčením ústavní formou, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje.

Oddělení slouží především ke vstupní diagnostice a úvodním fázím léčby pacientů s psychickými poruchami. Těžiště léčby spočívá ve zvládnutí akutního stavu především za pomoci farmakoterapie a podpůrné či edukační psychoterapie.

Po počáteční fázi léčby a stanovení základní diagnózy jsou pacienti překládáni na další oddělení k specializované terapii

 • Biologická psychiatrie
 • Psychoterapeutické odd.
 • Následná psychiatrie I a II (3B, 4A,4B)
 • Gerontopsychiatrie
 • Léčby návykových nemocí

či propouštěni po stabilizaci domů.

Jedná se o příjmové oddělení, na kterém je nutné operativně přizpůsobovat stanovený režim aktuální situaci. V rámci režimu oddělení probíhají některé léčebné aktivity, jichž se pacientky mohou dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře a svého zdravotního stavu zúčastňovat. Jedná se o skupinovou psychoterapii pod vedením psychologů, ergoterapii a další aktivity pod vedením sester.


Kontakt na oddělení: 416 808 320


NÁVŠTĚVY - DOPORUČENÁ DOBA NÁVŠTĚV je:

 • všední dny: 15.00 – 17.00 hod.
 • sobota, neděle a svátky: 9.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 hod.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Poskytuje ošetřující lékař, jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného. Doba poskytování informací je jednotná v celé PNHoB:

 • Ošetřující lékaři Po, Čt 13:30 – 14:00 hod.
 • Primář oddělení St 13:30 – 14:00 hod.

Po předchozí domluvě lze poskytnout informace kdykoliv.


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ODDĚLENÍ:

 • Primář: MUDr. Ondřej Rotter
 • Sekundární lékař: MUDr. Andrea Mišľanová
 • Sekundární lékař: MUDr. Ivan David, CSc
 • Mladší sekundární lékař: MUDr. Ivana Straková  
 • Mladší sekundární lékař: MUDr. Michaela Blažejová                          
 • Psycholog: Mgr. Jitka Hányšová
 • Vrchní sestra: Bc. Petra Kyzlíková
 • Staniční sestra: Dana Kratochvílová
 • Sociální pracovnice: Bc. Barbora Zumrová
 • Dokumentaristka: Radka Milfortová

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Bc. Petra Kyzlíková

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login