UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení PSYCHOTERAPEUTICKÉ (5)

hr sm 2

Psychoterapeutické oddělení 5 je koedukované oddělení se zaměřením na léčbu širokého spektra psychických poruch u pacientů, kteří jsou schopní a motivovaní zapojit se v plném rozsahu do aktivit psychoterapeutického programu v podmínkách otevřeného oddělení s kapacitou 20 lůžek. Podle diagnostického rozčlenění se jedná zejména o neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (fobie, úzkostné stavy, obsedantně kompulzivní poruchy, reakce na stres a poruchy přizpůsobení, dissociativní poruchy, somatoformní poruchy, neurastenie), o poruchy nálady (zejména lehčí a středně těžké depresivní stavy), o poruchy osobnosti. Komplexní psychoterapeutická léčba trvá 6 týdnů.

Oddělení dále nabízí také pobyt pro pacienty s psychotickou zkušeností po odeznění akutních fází choroby (zejména schizoafektivní poruchy, schizofrenie), kde je léčba zaměřena více na psychoedukaci a zlepšení sociálních dovedností. Chod oddělení je organizován komunitním způsobem, léčba je kombinací psychoterapeutického, farmakoterapeutického a socioterapeutického přístupu. Léčba vychází z komunitního modelu, to znamená, že většina terapeutických aktivit probíhá skupinově, tak aby se pacienti mohli učit též od sebe navzájem. Komunitu vnímáme jako léčebné společenství. Přistupujeme k pacientům individuálně, na základě vyhodnocení jejich psychického stavu a sociální situace. Léčebný program svojí podstatou napodobuje nároky běžného života a tím vytváří prostor pro učení se přizpůsobivějších forem chování. Mezi nejdůležitější léčebné aktivity patří skupinová psychoterapie, komunitní terapie, arteterapie, pracovní a sportovní terapie, přednášky, relaxace, volnočasové aktivity a jiné.

Součástí léčby je zvládání některých rolí s větší zodpovědností za chod oddělení i komunity. Léčba je dobrovolná, ze strany pacientů vyžaduje aktivní a zodpovědný přístup. Klienti jsou na oddělení překládáni po zaléčení na příjmových odděleních nemocnice, nebo přijímáni po předchozí telefonické domluvě přímo z ambulantní péče.

Kontraindikací k přijetí jsou např. akutní psychotické stavy, těžké depresivní stavy s vážnými sebevražednými úmysly, závislost na alkoholu a nelegálních návykových látkách, absence motivace k psychoterapii…


Informační brožura ke stažení zde.


Kontakt na oddělení: 416 808 277


NÁVŠTĚVY - DOPORUČENÁ doba návštěv v PNHoB je:

 • všení dny: 15.00 – 17.00 hod.
 • sobota, neděle a svátky: 9:00 – 11.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

Návštěvy na odd. 5 probíhají mimo společné aktivity ve vyhrazený čas.

 • PO – NE od 15.00 do 16.30 hodin v zimních měsících (zimní čas) od 15.00 do 17.00 hodin v letních měsících ( letní čas).
 • V neděli je umožněna návštěva i v dopoledních hodinách od 9.30 do 11hod. od 15.00 do 16.30 hodin v zimních měsících od 15.00 do 17.00 hodin v letních měsících.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Poskytuje ošetřující lékař a jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného. Doba poskytování informací je jednotná v celé PNHoB:

 • Ošetřující lékaři Po, Čt 13:30 – 14:00 hod.
 • Primář oddělení St 13:30 – 14:00 hod.

Po předchozí domluvě lze poskytnout informace kdykoliv.


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ODDĚLENÍ

 • Primář: MUDr. Filip Kapras
 • Sekundární lékař: MUDr. Andrea Mišľanová
 • Psycholog: Mgr. Anna Jarošíková, Mgr. Petr Ptáček
 • Vrchní sestra: Bc. Petra Kyzlíková
 • Staniční sestra: Dana Němcová
 • Sociální pracovnice: Pavla Danilovová
 • Dokumentaristka: Jana Boušová

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Bc. Libor Klement

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login