UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení SEXUOLOGIE (9)

hr sm 2

Otevřené samostatné sexuologické oddělení pro komplexní adaptační terapii pacientů především s poruchou sexuální preference a pacientů, kde abnormita sexuality hraje výraznou v roli v komplexní léčbě psychického onemocnění.

20 lůžek s možností přistýlky.

Stanice poskytuje péči pro spolupracující pacienty, kteří jsou ochotní na sobě samostatně psychoterapeuticky pracovat a disponují minimálně průměrným kognitivním potenciálem ke zvládání komunitního způsobu léčby tak, aby mohli být zařazení na otevřené oddělení a schopní zapojení do komplexního adaptačního programu. Obvykle přicházejí na oddělení 9 po základní sexuologické a psychiatrické diagnostice na uzavřeném oddělení (8A).

Nemocní na oddělení jsou rozděleni do 2 komunit tzv. „velké komunity" zaměřené na léčbu sexuologicky nemocných, převážně s nařízenou ochrannou léčbou sexuologickou případně dobrovolnou léčbou a tzv. „malé komunity" složené převážně z nemocných s jinými diagnózami (onemocnění schizofrenního okruhu, afektivní poruchy) O přijetí a propuštění pacienta z oddělení rozhoduje ošetřující lékař po schválení primářem oddělení

Terapeutický program je režimový a probíhá v rámci komunitního systému. Spočívá v intervenci psychoterapeutické, farmakoterapeutické a v řadě sociálních opatření, které mají za cíl resocializaci a readaptaci pacienta.


Návštěvy
:

Doporučená doba ve všední dny je od 15:00 do 17:00 hodin.

Doporučená doba v sobotu, něděli o a svátky je od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.


Pohovory s lékařem
:

Pro pohovory s ošetřujícím lékařem je doporučená doba v pondělí a ve čtvrtek od 13:30 hod. až 14:00 hod., pro pohovory s primářem oddělení středa 14:00 až 14:30 hod.

Mimo doporučené návštěvní hodiny je umožněna návštěva dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře.


Personální obsazení oddělení
:

  • Primář: MUDr. Filip Kapras
  • Ošetřující lékař: MUDr. Filip Kapras
  • Psycholog: PhDr. Daniel Šimek, Mgr.Petr Louda
  • Vrchní ošetřovatel: Vladislav Bílý
  • Staniční sestra: Martina Němcová
  • Soc. pracovnice: Mgr. Lidmila Bílková


Kontakt na oddělení
: 416 808 188

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Vladislav Bílý

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login