UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení NÁSLEDNÁ PSYCHIATRIE II (4A)

hr sm 2

Oddělení 4A je koedukované uzavřené oddělení s otevřeným režimem, s kapacitou 29 lůžek (4 lůžka ženská, 25 lůžek mužských). Oddělení poskytuje péči pacientům se závažnými poruchami chování u mentálních retardací, organických postižení CNS, těžkých poruch osobnosti.

Těžiště léčby spočívá ve zvládnutí akutního stavu za pomoci farmakoterapie, v aktivitách směřujících k nácviku soběstačnosti. Cílem pobytu na oddělení je stabilizace zdravotního stavu, propuštění do ambulantní péče.

Na oddělení mohou být i dle rozhodnutí primáře umístěni pacienti s nařízeným ústavním ochranným léčením, kteří např. v důsledku intelektového defektu, nebo kognitivního deficitu nejsou schopni chápat smysl ochranného léčení, zvládat režim oddělení pro ochranné léčby, ale jejich stav neumožňuje realizovat přeměnu, či ukončení ochranné léčby.


Kontakt na oddělení
: 416 808 135


NÁVŠTĚVY -
DOPORUČENÁ DOBA NÁVŠTĚV je:

 • VŠEDNÍ DNY: 15.00 - 17.00 hod.
 • SO, NE, SVÁTKY: 9.00 - 11.00 a 14.00 - 17.00 hod.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU poskytuje ošetřující lékař, jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného. Doba poskytování informací je jednotná v celé PNHoB:

 • Ošetřující lékaři Po, Čt 13:30 – 14:00 hod.
 • Primář oddělení St 13:30 – 14:00 hod.

Po předchozí domluvě lze poskytnout informace kdykoliv.


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ODDĚLENÍ

 • Primář: MUDr. Ondřej Rotter
 • Ošetřující lékař: MUDr. Ivo Budík
 • Psycholog: Mgr. Hana Zejdová
 • Vrchní sestra: Bc. Petra Kyzlíková
 • Staniční sestra: Alena Cicáková
 • Sociální pracovnice: Bc. Lenka Fořtová
 • Dokumentaristka: Marcela Havlíčková

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Bc. Petra Kyzlíková

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login