UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení NÁSLEDNÁ PSYCHIATRIE II (4B)

hr sm 3

Oddělení 4B je ženské oddělení s kapacitou 30 lůžek, je primárně určeno pacientkám s chronickým psychotickým onemocněním, reziduálními stavy, lehkým až středním stupněm kognitivního postižení, pacientky s lehkou až střední mentální retardací, bez závažných poruch chování. Jedná se o uzavřené oddělení s otevřeným režimem, poskytuje rehabilitaci a nácvik jednoduchých denních aktivit.

Těžiště léčby je ve farmakoterapii, v aktivitách směřujících k nácviku samostatnosti, ergoterapii apod. Cílem pobytu na oddělení je připravit pacientky na návrat domů, či na pobyt v zařízení sociální péče.

Na oddělení mohou být dle rozhodnutí primáře umístěny i pacientky s nařízeným ústavním ochranným léčením, které např. v důsledku intelektového defektu, nebo kognitivního deficitu nejsou schopny chápat smysl ochranného léčení, zvládat režim oddělení pro ochranné léčby, ale jejich stav neumožňuje realizovat přeměnu, či ukončení ochranné léčby.


Kontakt
na oddělení 4B
: 416 808 261


NÁVŠTĚVY -
DOPORUČENÁ DOBA NÁVŠTĚV je:

 • VŠEDNÍ DNY: 15.00 - 17.00 hod.
 • SO, NE, SVÁTKY: 9.00 - 11.00 a 14.00 - 17.00 hod.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU
poskytuje ošetřující lékař, jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného. Doba poskytování informací je jednotná v celé PNHoB:

 • Ošetřující lékaři Po, Čt 13:30 – 14:00 hod.
 • Primář oddělení St 13:30 – 14:00 hod.

Po předchozí domluvě lze poskytnout informace kdykoliv.


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ODDĚLENÍ

 • Primář: MUDr. Ondřej Rotter
 • Lékař: MUDr. Michaela Blažejová
 • Psycholog: Mgr. Hana Zejdová
 • Vrchní sestra: Bc. Petra Kyzlíková
 • Staniční sestra: Petra Špringlová
 • Sociální pracovnice: Bc. Radka Melicharová
 • Dokumentaristka: Marcela Havlíčková

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Bc. Petra Kyzlíková

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login