UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení GERONTOPSYCHIATRIE II (6B)

hr sm 2

Oddělení 6B zajišťuje příjem pro seniory nad 65 let věku. Jde o mužské oddělení s kapacitou 30 lůžek, poskytující komplexní psychiatrickou a ošetřovatelskou péči pacientům s duševní poruchou.

Součástí léčby je ergoterapie, podle potřeby psychorehabilitační cvičení. Hospitalizace na tomto oddělení není pro pacienty s akutním somatickým onemocněním a nenahrazuje léčbu a péči dlouhodobého charakteru.

Na oddělení je možno hospitalizovat pacienty (MUŽE) v ochranném léčení, kteří nejsou schopni zvládat terapeutické nároky na režimových odděleních nemocnice.

Telefon na oddělení: 416 808 227

icon Letáček oddělení 6B (450.88 kB)

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Bc. Libor Klement

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login