UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Oddělení PSYCHOTERAPIE SENIOŘI (6C)

hr sm 2

Je otevřené koedukované psychoterapeutické a diagnostické oddělení s kapacitou 30 lůžek. Má čtyři čtyřlůžkové a dva třílůžkové pokoje, jeden pokoj je osmilůžkový. Některé pokoje jsou se samostatnou koupelnou a WC. Oddělení je určeno kontinentním pacientům nad 65 let věku z celé ČR především s poruchami paměti a nálad ve stáří. Délka pobytu na oddělení je obvykle 2 až 6 měsíců. . Program oddělení je nevhodný pro pacienty akutně psychotické, těžce depresivní se sebevražednými úmysly a s absencí motivace k léčbě. Doba a počet návštěv nejsou stanoveny ani omezeny.

Diagnostice se věnuje primář, ošetřující lékař oddělení a klinický psycholog, terapeutická část léčby je mimo nich dále vedena dalšími členy týmu, kvalifikovanými zdravotními sestrami a ergoterapeuty. Léčba je kombinací farmakoterapeutického, psychoterapeutického a socioterapeutického přístupu. Tréninky paměti a pozornosti jsou prováděny v malých skupinách, využíváno je i video, diaprojekce, audiotechnika apod. Skupinová a individuální psychoterapie se věnuje problematice depresí a úzkostí ve stáří, velmi využívána je i široká paleta nonverbálních technik, především arte a muzikoterapie.

Mezi zájmové a činnostní terapie patří programy tvůrčí dílny přímo na oddělení (např.šití, tkaní, práce s keramickou hlínou, s barvami, textilem a papírem či dřevem). Oddělení je otevřeno celý den, proto mají pacienti možnost procházek krásným přilehlým parkem nebo posezení před oddělením. Kromě toho se mohou věnovat některému z fyzioterapeutických programů (konkrétně kondiční a rekondiční gymnastika, dechová cvičení, cvičení na šlapadle nebo jízda na rotopedu, prstová gymnastika nebo cvičení na míčích). K dispozici je knihovna a bohatý hudební archiv. Také všechny arteterapeutické a fyzioterapeutické pomůcky jsou pacientům volně k dispozici po celý den.

Cílem léčebného pobytu je především zlepšení či stabilizace úrovně kognitivních funkcí a dále navázání kontaktu s rodinou pacientů a nalezení dlouhodobého řešení sociální situace, tedy péče v rodině, umístění do domova důchodců či ústavů sociální péče.

Na oddělení je možno hospitalizovat pacienty v ochranném léčení, kteří nejsou schopni zvládat terapeutické nároky na režimových odděleních nemocnice.

Telefon na oddělení: 416 808 174

icon Brožura oddělení Psychoterapie senioři (6C)

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Bc. Libor Klement

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login