UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

INFORMACE PRO SOUDNÍ ZNALCE

Informace pro soudní znalce, pověřené znaleckým vyšetřením u pacientů hospitalizovaných v PNHoB:

  • Znalec si předem telefonicky domluví termín a hodinu zahájení znaleckého vyšetření s primářem příslušného oddělení (personál příslušného oddělení zajistí, aby dotčený pacient byl na oddělení v danou dobu přítomen).
  • Znalec je povinen se zdravotnickému personálu oddělení prokázat příslušným „opatřením o ustanovení znalce“ a osobním dokladem.
  • Na příslušném oddělení znalec vyplní list o nahlížení do zdravotnické dokumentace.
  • Upozorňujeme, že při nahlížení do zdravotnické dokumentace bude přítomna pověřená osoba daného oddělení.
  • Současně prosíme, aby znalec provedl do dekurzu pacienta záznam o znaleckém zkoumání – provedeno/skončeno/ event.., zda a kdy bude ve zkoumání na oddělení PNHoB pokračováno.
Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login