UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU "OPRAVA STŘECHY NA BUDOVĚ „U“ V AREÁLU PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE"

alt vyvěšeno: 15.07.2016

alt

Dokumenty ke stažení Datum vyvěšení
icon Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace, zadávací podmínky (692.08 kB) 15.07.2016
icon Čestné prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů (98.94 kB) 15.07.2016
icon Krycí list nabídky (110.5 kB) 15.07.2016
icon Výkaz výměr (55 kB) 15.07.2016
icon Smlouva o dílo (34.58 kB) 15.07.2016
icon Smlouva o dílo - David Blažej (756.68 kB) 23.08.2016
logo ustecky kraj logo MZCR logo EU
logo IOP sm  osa partner    

hr big


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde.

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login