UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

Primariát LÉČBY NÁVYKOVÝCH NEMOCÍ

Léčba závislosti (RVKPP) Certifikovaná Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (recertifikace úspěšně proběhla v květnu 2017)

alt

Primariát Léčby návykových nemocí se zabývá léčbou závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a gamblingu.

Rozhodnutí léčit se na oddělení závislostí bývá zpravidla těžké, někdy dlouho odkládané. Člověk se k takovému rozhodnutí uchyluje dost často pod tlakem svých blízkých, svého zaměstnavatele či vystupňovaných duševních či tělesných obtíží. Pocit bezmoci nad vlastní neschopností přestat užívat alkoholu, drogy či skončit s hraním může člověka vést k pocitům viny, studu nebo strachu. Na druhé straně vede k přiznání sobě samému, že se mnou není něco v pořádku a že s tím musím něco udělat. Takováto situace může být důležitým bodem obratu a počátkem hledání odborné pomoci.
V určité fázi závislosti již není člověk schopen si říci, že přestane a sám situaci zvládne. Kdyby to šlo, nebylo by našeho zařízení třeba. Přesto se snažíme léčbu poskytovat a zájem je tak velký, že nejsme schopni ihned naplnit požadavky všech klientů. Z tohoto důvodu máme pořadník pacientů, kteří chtějí léčbu absolvovat.

Některé části popisu léčby mohou působit složitě a vyvolávat celou řadu otazníků a nejistoty. Chceme vás následujícími řádky přesvědčit, že naše léčba je srozumitelná a ve své podstatě velmi jednoduchá. Vede k uvědomění si problému se závislostí a nabízí možnost cesty zpět do aktivního života.

 • Jsme zařízení pro léčbu závislostí certifikované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, poskytujeme léčbu závislostí mužů i žen
 • Výhodou je snadno dostupné spojení na dálnici R 8 a dostupnost Prahy (cca 25 minut jízdy autem).
 • Po splnění základních podmínek léčby umožňujeme propustky k vyřízení nezbytných existenčních záležitostí jako i víkendové léčebné propustky do domácího prostředí.
 • Doporučujeme možnost využití rodinné či partnerské terapie.


Co znamená léčit se v nemocnici se závislostí

Léčba vychází z komunitního modelu, to znamení, že většina terapeutických aktivit probíhá skupinově, tak aby se pacienti mohli učit též od sebe navzájem. Komunitu vnímáme jako léčebné společenství, které u pacientů podporuje postupné přebírání zodpovědnosti za vlastní průběh léčby, tak i za průběh vlastního života. Přistupujeme k pacientům individuálně, na základě vyhodnocení jejich psychického stavu a sociální situace.

Léčebný program svojí podstatou napodobuje nároky běžného života a tím vytváří prostor pro učení se přizpůsobivějších forem chování. Mezi nejdůležitější léčebné aktivity patří skupinová psychoterapie, komunitní terapie, arteterapie, dramaterapie, pracovní a sportovní terapie, přednášky, relaxace, volnočasové aktivity a jiné. Po domluvě je možná rodinná či partnerská terapie. Součástí léčby je zvládání některých rolí s větší zodpovědností za chod oddělení.

Léčba je dobrovolná, ze strany pacientů vyžaduje aktivní a zodpovědný přístup, jedině tak může být smysluplná a efektivní. Je rozdělená do několika fází, každá z nich je zaměřená na různé části terapeutického programu.

Aby byla léčba pro všechny co nejefektivnější a především bezpečná je kladen důraz na  bezdrogové prostředí. Tímto způsobem se chrání celá komunita tak, aby nenarušovala léčbu motivovaným pacientům.

Pro více informací klikněte na jednotlivá oddělení

Těšíme se na spolupráci!


OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL PRIMARIÁTU:


Primář oddělení:

 • MUDr. Bohuslav Plachý


Ošetřující lékaři:

 • MUDr. Bohuslav Plachý (7B)
 • MUDr. František Kubíček (7C)
 • MUDr. Andrej Pekar (7C)
 • MUDr. Gabriela Vavřičková (7A)


Psychologové:

 • PhDr. Hanuš David (7A)
 • Mgr. Petr Louda (7C)
 • Mgr. Lucie Řádková (7B)
 • Mgr. Michaela Šťovíčková (7A)
 • Mgr. Aneta Unzeitigová (7B)


Vrchní sestra:

 • Bc. Lenka Syrová


Staniční sestry:

 • Ilona Vecková (7A)
 • Mgr. Klára Dvořáková (7B)
 • Věra Haasová (7C)


Sociální pracovnice:

 • Jarmila Koubová (7A,7C)
 • Bc. Radka Melicharová (7B)


KONTAKTY NA JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ:

 • Telefon na oddělení 7A: 416 808 113
 • Telefon na oddělení 7B: 416 808 237
 • Telefon na oddělení 7C: 416 808 258

  Za aktuálnost obsahu stránky zodpovídá: Prim. MUDr. Bohuslav Plachý

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login