UPOZORNĚNÍ

Nacházíte se na neaktuálních stránkách Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Tato verze stránek bude nejpozději do 31. 3. 2018 vypnuta.

Nová aktuální verze je k dispozici zde.

 

REHABILITAČNÍ AKTIVITY

alt

Rehabilitační tým tvoří:

alt vedoucí ergoterapeutka: Bc. Květa Myslivcová (telefon: 416 808 172, e-mail: kveta.myslivcova@pnhberkovice.cz)

alt ergoterapeuticko-rehabilitační tým:

Bc. Michaela Malíková

Bc. Ivana Pešková

Blanka Veselá

Eva Turková

Ladislav Novotný

Petra Hurdová

Maritna Fričová

Věra Nováková

 


PRÁCE V DÍLNÁCH

 • jedná se o činnostní terapii, v nemocnici jsou pacientům k dispozici  prostory v novém Centru manuálních dovedností
 • pacienti do dílen docházejí dobrovolně po dohodě s lékařem, pokud to umožňuje jejich zdravotní stav
 • při příchodu do dílny si každý po domluvě s ergoterapeutem vybere činnost, kterou by se chtěl zabývat – někteří pacienti dávají přednost činnostem, které mají svůj daný postup a zadání, jiní zase raději tvoří podle vlastní fantazie
 • ve všech dílnách jsou k dispozici rozmanité činnosti – práce s keramickou hlínou, ruční práce (s vlnou, látkami a textilem), práce s papírem, výroba a další zpracovávání ručního papíru, v menší míře práce se dřevem, nejrůznější přípravné činnosti – zpracovávání různých materiálů, pomoc při přípravě výrobků na prodej – lepení visaček, balení apod.
 • prvořadým cílem pracovní terapie je vhodná aktivizace, dále pak smysluplné vyplnění volného času, utužování pracovních návyků, zlepšení koncentrace
 • v řadě druhé jde o vytváření výrobků – své výrobky si pacienti mohou odkoupit, ostatní jsou potom k dispozici při Vánočním prodeji v nemocnici nebo v obchodě „Jedna Bedna“ v Praze v Žitné ulici

TĚLOCVIČNA

 • důležitou součástí psychiatrické rehabilitace je pohybová terapie. Využíváme především skupinovou formu s cílem rozvoje osobnosti, vytrvalosti, podpořit sebevědomí a smysl pro zodpovědnost
 • převážně využíváme kinezioterapeutické programy

CVIČNÁ KUCHYŇ A CVIČNÁ PRÁDELNA

 • pacienti mají k dispozici terapeutický prostor pro přímé individuální nácviky modelových situací
 • v závislosti na řešení konkrétních činností se detailně zaměřujeme na provedení aktivity a to nejen s ohledem na porozumění, samostatnost a kvalitu provedené aktivity, ale zaměřujeme se také na změnu životního stylu. Všechny nabízené aktivity propojujeme s ergonomií - cílem aktivního ovlivnění postury jedince.


AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI NA ODDĚLENÍCH

 • provádí se u těch pacientů, kteří nejsou schopni docházet na pracovní terapii do dílen buď z důvodu jejich imobility, nebo je pro ně práce v dílnách příliš náročná především z hlediska schopnosti dlouhodoběji se koncentrovat
 • tuto terapii provádějí terapeuti buď přímo na odděleních nebo se s cíleně vybranou skupinou pacientů přesunou do jiných prostor nemocnice
 • délka terapie se pohybuje od 30 po maximálně 90 minut a zahrnuje jednoduchá tělesná cvičení, aktivizaci pomocí jednodušších pracovních technik, trénink paměti a dalších kognitivních funkcí, relaxace, terapeutické skupiny na témata, která pacienty samotné zajímají
 • hlavním cílem těchto přístupů je základní aktivizace a udržování stávajících funkcí


SKUPINOVÁ ARTETERAPIE

 • provádí se na různých odděleních v různých formách, každý terapeut provádějící arteterapii si volí svůj přístup
 • základní formou je malování různými technikami na téma zadané terapeutem, téma se zpracovává buď skupinově nebo individuálně ve skupině
 • o vzniklých obrázcích se poté ve skupině hovoří
 • další formou je spíše činnostně zaměřená arteterapie, při které se pracuje především s fantazií, používají se různé techniky, přírodní materiály, méně používaná je terapeutická práce s keramickou hlínou
 • zadávaná témata se týkají především aktuálních potíží, malováním se pokoušíme vyjadřovat především emoce, vnitřní stav každého z pacientů
 • arteterapie umožňuje pacientovi jiný pohled na potíže, které prožívá – pohled skrze obrázky může být často inspirující, může být významným pomocníkem v procesu sebepoznávání, malování poskytuje možnost vyzkoušet si ne zcela obvyklou formu komunikace
 • v arteterapii nám nejde o vytváření hezkých obrázků, chtěným, i když ne vždy dosaženým cílem je lepší poznání sebe sama a pochopení některých procesů, které v nás probíhají právě pomocí malování nebo jiné výtvarné činnosti


PROFESNĚ DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ

Novou součástí ergoterapie je profesně diagnostické pracoviště, kde pacienti pod vedením pracovního terapeuta vytváří výrobky ze dřeva. Jedná se o terapii cílenou tzn. že vybraní pacienti se zaměřují na naučení či prohloubení dovedností práce se dřevem.

Je zde možné renovovat starý nábytek, vyřezávat lupínkovou pilkou, brousit i natírat, ale i vytvářet samostatné návrhy, které si pacient posléze sám realizuje.

Cílem zapojení pacienta do programu profesně diagnostického pracoviště je trénink pracovních dovedností, koncentrace, plánování a logického myšlení.Délka terapie je 105 min.


Oddělení byly zakoupeny různé sportovní potřeby, rehabilitační pomůcky, knihy, společenské hry a pro dílny pracovní terapie materiál.


Fotografie z terapeutické dílny

Fotografie z výstavy arteterapie

  Za aktuálnost obsahu stránky Rehabilitační aktivity zodpovídá: Květa Myslivcová

Fotografie z výstavy ergoterapie

logo ustecky kraj logo MZCR logo EU
logo IOP sm  osa partner    

hr big


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde.

Google+

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, IČ 00673552, DIČ CZ 00673552 | Login